‘Samen gemeenschappelijke doelen nastreven’

HOV IJmond en OHBU willen fuseren tot OV IJmond:

De HOV IJmond en de OHBU willen gaan fuseren. Als de leden dit voornemen tijdens de ALV’s van 22 mei bekrachtigen, is de sterke ondernemersvereniging OV IJmond met ruim 500 leden een feit. ‘Zo krijgen we één krachtige organisatie, die de belangen van de IJmondiale ondernemers behartigt’, aldus de voorzitters Ton van der Scheer en Leen Wisker. 

Fusies willen in het algemeen wel eens gepaard gaan met strubbelingen of emoties. Maar Van der Scheer verwacht dat daarvan bij deze voorgenomen samensmelting geen sprake zal zijn. ‘Toen ik het voorgenomen fusiebesluit tijdens het nieuwjaarsdiner van de HOV IJmond bekend maakte, kwam er een luid applaus uit de zaal. Het geeft natuurlijk een warm gevoel als het plan in goede aarde valt’, legt Van der Scheer uit. ‘Het afgelopen jaar heeft de HOV al heel veel samengewerkt met de OHBU. Zowel bij regionale als bovenregionale agendapunten. Het klikt gewoon tussen ons.’ Preses Wisker proefde bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de OHBU dat het bij de ondernemers uit Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest eveneens goed zit. ‘Samenwerking staat in 2014 centraal bij de OHBU en HOV. Eén toekomstvisie, één gemeenschappelijk doel nastreven, met één mond spreken. Als bestuurders van de beide verenigingen zijn wij van mening dat wij deze uitgangspunten het beste kunnen realiseren als één vereniging.’

Verdere professionalisering

Volgens de twee voorzitters zijn er vele voordelen aan de voorgenomen fusie. ‘Ten eerste zal het een verdere professionalisering opleveren. Die is noodzakelijk, zeker nu de Kamer van Koophandel zich uit de regionale ondersteuning heeft teruggetrokken’, legt Van der Scheer uit. ‘Bovendien is vandaag de dag een goede schaalgrootte nodig om een sterke positie te kunnen innemen. Het is voor de ondernemers in de IJmond van belang dat we een gezamenlijke vuist kunnen maken. Bijvoorbeeld richting de politiek van de vier IJmond-gemeenten. Maar ook in de Metropoolregio Amsterdam, die de ambitie heeft om bij de topvijf van Europa te behoren. De IJmond kan en moet hierin een belangrijke rol spelen.’ Zo vindt ook Wisker: ‘De IJmond is een sterke economische regio in Nederland. De maakindustrie is een sterke troef, maar ook bijvoorbeeld Zorg en Logistiek. Als je de IJmond op de landkaart ziet, dan kun je het natuurlijk zien als slechts een inham van de Noordzee. Maar je kunt het ook bekijken als de toegang tot het achterland van Europa.

De promotie van Amsterdam als Metro-poolregio zou een stuk minder waarde hebben als we in IJmuiden niet af en toe die sluizen openzetten. Begrijp me goed. Het is in het belang van de economische ontwikkeling van de IJmond, als we erin slagen om Amsterdam als Metropoolregio goed op de kaart te zetten. Maar tegelijkertijd moeten we de rol van de IJmond daarin niet onderschatten.’

Gezichtsbepalend

De 230 leden van de HOV IJmond en de ruim 300 van de OHBU zullen gezamenlijk een dikke 500 OV IJmond-leden worden. ‘Wij willen graag de gezichtsbepalende ondernemersvereniging van de IJmond zijn. Daarbij waken we voor de herkenbaarheid van de leden, zowel lokaal en regionaal. Ze moeten zich in de nieuwe organisatie niet verloren gaan voelen’, benadrukt Wisker. Van der Scheer: ‘Daarom zullen er binnen de OV IJmond ook clusterindelingen komen. Zowel op het gebied van regio’s en branches. Er zijn bijvoorbeeld clusters Haven & Maritiem, Transport & Logistiek en Bouw en Infra, waarbinnen de informatiestromen van alle niveaus samen kunnen komen. Elk cluster krijgt een clusterhoofd. Dat is een direct aanspreekpunt voor de leden, die tevens in contact staat met het bestuur van de OV IJmond. Zo blijven we slagvaardig.’ Waarbij Van der Scheer toevoegt: ‘Als er ondernemers zijn die graag een cluster willen leiden, dan horen wij dat graag.’

Aandacht voor de jeugd

Er zal tevens extra aandacht zijn voor jonge, nieuwe ondernemers. ‘Burgemeester Weerwind van Velsen heeft daar eerder al terecht aandacht voor gevraagd’, vertelt Van der Scheer. ‘De jeugd denkt en werkt op een andere manier en dat is boeiend om te volgen. Laten wij er vooral een kunst van maken om verbindingen tot stand te brengen tussen wat jonge ondernemers ‘de gevestigde orde’ noemen en henzelf. We willen deze twee werelden bij elkaar brengen. Daarom creëren we ook een cluster voor jonge ondernemers. Zo gaan we samenwerken met de JOIJ, de Jonge Ondernemers IJmond. Wij luisteren goed wat deze jeugdige ondernemers willen en bieden hen tevens de mogelijkheid tot coaching en het gebruik van de kennis van de ervaren entrepreneurs. Dit alles tegen een gereduceerd tarief voor de eerste twee jaar.’

Maar er is meer aantrekkingskracht. Zo heeft tevens de Samenwerkende Havengebonden Bedrijven IJmond (SHIJ), een groep bedrijven rond de Pijphaven in Beverwijk, zich onlangs aangesloten (zie voor meer info elders in deze IJmondiaan). ‘Maar ook GreenBiz Beverwijk komt erbij’, weet Wisker. ‘Dit is een initiatief van Beverwijkse ondernemers om het bedrijventerrein Kagerweg-Oost te verduurzamen en uiteindelijk de hele IJmond. Dit zijn mooie initiatieven in de milieudiscussie.’

Nieuw bestuur

Als op 22 mei de ALV’s de plannen bekrachtigen, zal ook bekend worden wie de beoogde voorzitter van de fusievereniging is. De leden zullen stemmen over deze voordracht. ‘Het idee is dat we bij aanvang beide besturen samenvoegen en dus met 14 man leiding geven. Na zo’n anderhalf jaar zal dat teruggebracht zijn naar een bestuur van 7 man. Bovendien zal er een nieuwe website komen: www.ovijmond.nl

Toekomst

Van der Scheer en Wisker zijn er klaar voor. Of het nu gaat om het gezamenlijk organiseren van politieke debatten. Of samen te zorgen dat de IJmond ook tijdens de geplande renovatie van de Velsertunnel goed bereikbaar blijft. De OV IJmond zal een sterke vuist willen maken. ‘We hebben gewoon een prachtig ondernemersgebied. De positie van de IJmond wordt door de eigen ondernemers nog wel eens onderschat. Dat is niet nodig, want elk bedrijf heeft wel iets unieks’, vertelt Wisker. ‘Bij de uitreiking van de IJmond Onderneemt Award aan Airborne Oil & Gas heb ik dat bedrijf een verborgen parel genoemd. Ik durf te zeggen dat het hier in de IJmond wel één grote parelkwekerij lijkt. Dat blijkt uit bedrijfsbijeenkomsten die we organiseren. Dan wordt pas goed duidelijk dat elk bedrijf unieke kenmerken heeft en dat de gastheren met terechte trots hun bedrijf presenteren.’

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development