Samenwerken om kansen te benutten

Op woensdag 2 november presenteert Rabobank IJmond de resultaten van het nieuwe Kracht van de IJmond-onderzoek. Dat gebeurt tijdens een ondernemers­bijeenkomst waar Tata Steel ook de Staalagenda presenteert. Voor het onderzoek ging de bank in gesprek met stakeholders en werden meerdere dialoogsessies over toerisme, havens en maakindustrie gehouden. Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden NV, is één van de stakeholders waarmee bij de start van het onderzoek werd gesproken. 

‘Laat ik beginnen met te zeggen dat ik geweldig veel waardering heb voor dit initiatief’, aldus Van de Meerakker. ‘Het is goed dat Rabobank IJmond een extern bureau naar de regio heeft laten kijken en actief in gesprek is gegaan met belanghebbenden. De bank geeft hiermee invulling aan haar coöperatieve karakter. Het onderzoek bevestigt dat er in de IJmond een uitstekend onder­nemersklimaat heerst met veel directeur/eigenaar-bedrijven. De schaalgrootte van de regio stelt ons in staat direct zaken met elkaar te doen. Daarbij is er sprake van relatief weinig weglekeffecten. Overal zie je dat de samenleving juridiseert, maar hier gebeurt dat vooralsnog beperkt. In de IJmond zijn de lijnen kort, omdat we elkaar regelmatig ontmoeten op netwerkbijeenkomsten. Iedereen is heel benaderbaar. Dat is een grote meerwaarde van ondernemen in deze regio.’

De directeur van Zeehaven IJmuiden NV onderschrijft de conclusie uit het onderzoek dat ondernemers en inwoners veel trotser zouden kunnen zijn op wat we hier allemaal hebben. Daar is volgens hem wel een gezamenlijke inspanning voor nodig. ‘Het is een heel bijzonder gebied door de combinatie van havens, Tata Steel en natuurwaarden. Dat zorgt voor uit­dagingen, bijvoorbeeld op het gebied van de milieuruimte. Maar er liggen ook veel kansen. Om die te benutten moeten we echt harder werken aan onze profilering. De bekendheid van de regio kan beter en meer bestuurlijke slagkracht op IJmond-niveau zal daar zeker bij helpen. In com­binatie met een beter vestigings- en verblijfsklimaat leidt dat zeker tot mooie dingen. Met als resultaat dat we allemaal nóg trotser kunnen zijn op de IJmond.’

De Kracht van de IJmond zet in op het leggen van verbindingen binnen en buiten de regio. Van de Meerakker vindt dat een goede zaak, maar benadrukt dat zijn organisatie daar al jaren mee bezig is. ‘Zeehaven IJmuiden participeert samen met bedrijven uit de Amsterdamse regio al heel lang in Amports, de promotie­organisatie voor de havens in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast hebben wij een aandeel in AYOP, een samenwerkingsverband van zo’n 75 bedrijven en organisaties dat zich inzet voor de positionering en profilering van onze regio als logistiek knooppunt van offshore-activiteiten. Dat is een geweldig vehikel voor het benutten van kansen. Kijk alleen al naar de windenergie. De komende jaren worden er meerdere grote windmolenparken gebouwd voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust waardoor het aantal megawatt wordt uitgebreid van 359 mW nu naar 2100 mW straks. Dat kunnen wij alleen aan als we samenwerken, want we hebben echt elke meter kaderuimte nodig.’

 

‘Dit onderzoek geeft een objectief beeld.’

Rabobank IJmond is samen met ondernemers, overheden, in­woners en organisaties bezig om de IJmond krachtiger en vitaler te maken. Het onderzoek naar de Kracht van de IJmond moet leiden tot nieuwe initiatieven of het verbinden van bestaande initiatieven om de regio economisch en sociaal- maatschappelijk te versterken.

‘Dit onderzoek geeft een objectief beeld van de kansen die er in het gebied liggen’, zegt Ton van der Scheer van OV IJmond. ‘Er staan hele nuttige dingen in waar de brancheclusters binnen onze vereniging mee aan de slag kunnen. Op het gebied van toerisme, havens en maakindustrie valt er veel te winnen. Zeker als we in staat zijn om samen te werken en over gemeentegrenzen heen te kijken.’

‘In feite is de Kracht van de IJmond een economische agenda waarmee wij alle betrokken partijen een duwtje in de rug willen geven’, aldus Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond. ‘Het onderzoek toont de urgentie aan dat er dingen versneld moeten worden opgepakt. Als we alles op een goede manier aan elkaar weten te knopen, dan zijn de mogelijkheden en kansen voor onze regio zeer talrijk.’ 

Uitnodiging voor ondernemers

Het Kracht van de IJmond-onderzoek en de Staalagenda van Tata Steel staan centraal tijdens de ondernemersavond op woensdag 2 november in het congres­centrum van het staalconcern in Velsen-Noord. De avond wordt in goede banen geleid door Jort Kelder. Hij gaat met diverse gasten én de zaal in gesprek over kansen om de IJmond economisch te versterken. Aanmelden kan via rabobank.nl/ijmond.

Meer weten?

Mail naar bedrijven.ijmond@rabobank.nl of bel (023) 513 36 00.

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development