Techport Netwerk Event zet Techport-regio op de kaart

Om het 100-jarig bestaan van Tata Steel te vieren, organiseren de Provincie Noord-Holland en de IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen op 26 september het Techport Netwerk Event. Dit evenement voor de maak- en smart maintenance industrie belicht de industriële toekomst en de kansen hierin voor de IJmond.

De grootste werkgever in Noord-Holland, Tata Steel Nederland, bestaat in september een eeuw. Door samenwerking en innovatie levert het bedrijf al 100 jaar groei en welvaart op. De maak- en smart maintenance industrie staat echter voor een nieuwe uitdaging om ook in de toekomst succesvol te blijven. Producten en productieprocessen worden complexer en ICT dominanter. Innovatie en samenwerking is de sleutel tot succes om aan de vraag van morgen te kunnen blijven voldoen. ‘Samen versterken wij onze industrie, mkb doe mee!’, is dan ook de slogan van het Techport Netwerk Event. Het netwerk event heeft als doelstelling te laten zien dat in de Techportregio het bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar een innovatief ecosysteem aan het bouwen zijn. Een systeem dat uitblinkt in de maakindustrie en smart maintenance. Met Techport binnen de Metropoolregio Amsterdam als spin in het web om innovaties te signaleren, te verbinden en te versnellen.

Innovaties versnellen

Een andere heldere doelstelling was een programma samen te stellen dat met name het innovatieve midden- en kleinbedrijf uit de regio aantrekt en verbindt. Vandaar dat veel tijd is ingeruimd om juist de ondernemers zelf aan het woord te laten. Zij zullen vanuit hun ervaringen vertellen wat zij hebben gehad aan de eerder uitgereikte Techport Kennisvouchers. Of wat deelname aan de Techport Innovation Tribe hen heeft gebracht. Zo zal Paul de Vries van Tata Steel over het Hyperloop-project vertellen. Bas Mathu van ENCI deelt op zijn beurt ervaringen over gezamenlijk bedachte oplossingen om de levensduur van de verticale transporteur (elevator) van natte slak te verlengen. Ook is er ruimte voor onder-nemingen die, met steun van de provincie, hun innovaties konden versnellen. De voorbeelden hebben betrekking op schoner en duurzamer produceren. Tijdens het Techport Netwerk Event zullen onder meer drie deelnemers aan het GO!-NH Accelerator programma aan het woord komen. Terwijl Bilfinger Tebodin over haar modulaire fabriek zal praten, vertelt VanDerEng over bio-afbreekbare consumptiemunten en Evanet over de bushalte 2.0.

Samenwerking

Daarnaast zal Clement Kieftenbeld (general manager van Microtechniek) namens Techport voor mkb-bedrijven een plan van aanpak presenteren om tot een gezamenlijke strategische agenda te komen. Daarbij speelt hij in op het feit dat de industrie wereldwijd voor een enorme uitdaging staat. De mogelijkheden om op een moderne en concurrerende manier staal, papier, cement, vloerbedekking of voedingsmiddelen te produceren, worden steeds aantrekkelijker door nieuwe inzichten op gebied van duurzaamheid. De opkomst van robotisering en ICT biedt kansen, maar vakbekwaam personeel is schaars. Het is vaak onmogelijk om op alle terreinen de laatste stand van de techniek in eigen huis te ontwikkelen. Daarom verzamelen toonaangevende producenten specialisten om zich heen, die hun productiemiddelen veilig, betrouwbaar en zo lang mogelijk tegen de beste prijs kunnen laten functioneren. Techport wil als katalysator optreden, zodat producenten en specialistische dienstverlenende bedrijven gezamenlijk optrekken. Dit om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid in de Techport-regio te versterken.

Grote behoefte

Dat er een duidelijke behoefte is aan een Techport Netwerk Event voor het IJmondiale bedrijfsleven, werd al snel duidelijk. Eind augustus waren er reeds meer dan 230 inschrijvingen voor het evenement dat op 26 september op het speciale festivalterrein De wereld van staal van het jubilerende Tata Steel wordt georganiseerd.

www.techport.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development