Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht voor renovatie

Rijkswaterstaat wil de Velsertunnel in 2016 negen maanden volledig afsluiten. Dit vanwege een hoognodige renovatie. Welke maatregelen RWS neemt om de te verwachten overlast zo klein mogelijk te houden, wordt deze zomer bekend. Dan presenteert Rijkswaterstaat het Bereikbaarheidsplan.

Dat de oudste snelwegtunnel na 60 jaar een flinke opknapbeurt moet ondergaan, is bekend. Maar hoe lang de belangrijke verbinding tussen de regio IJmuiden en Beverwijk exact dicht zou gaan, bleef lange tijd ongewis. Rijkswaterstaat, dat de operatie leidt, heeft nu bepaald dat tussen voorjaar en eind 2016 beide tunnelbuizen worden afgesloten. Aanvankelijk ging de wegbeheerder uit van een bouwtijd van anderhalf jaar. Dit is nu teruggebracht tot negen maanden. “Door in beide buizen tegelijkertijd aan het werk te gaan, kan de beschikbare bouwtijd zo efficiënt mogelijk worden benut”, meent Rijks­waterstaat. “Zo verloopt het werk dus sneller, beter en veiliger.”

CDA-plan: ‘Eén tunnelbuis open’

IJmondiale inwoners, ondernemers en bedrijven zijn echter lang niet allemaal verheugd met de langdurige, totale afsluiting van de belangrijke verkeersader. Ze zijn bang dat een isolatie van driekwart jaar enorme economische en maatschappelijke gevolgen met zich zal meebrengen. Het CDA opperde daarom half mei een alternatief plan. “We moeten van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal geen extra waddeneiland willen maken”, zo stelde Dirk Gotink namens de politieke partij in de media. Het CDA gaf als voorzet om één tunnelbuis open te houden. Waarbij de auto’s zowel in noordelijke als zuidelijke richting zouden kunnen rijden. Lokale inwoners en bedrijven waren veelal blij met de steun van de christen-democraten. Rijkswaterstaat was echter niet te vermurwen en stelde direct dat het alternatief onuitvoerbaar zou zijn. “Beide tunnelbuizen maken gebruik van een systeem dat zorgt voor bijvoorbeeld de luchtverversing en de brandblussers. We kunnen het systeem dus niet in de ene tunnelbuis uitzetten om te renoveren en de andere buis openhouden. Het is een automatisch systeem voor de hele tunnel. Daarom is het CDA-plan onmogelijk om uit te voeren”, zo tekende RTV-NH op uit de mond van Rijkswaterstaat.

Calamiteitenbogen

RWS zegt te beseffen hoe belangrijk het is voor de economie van de IJmond-regio om de bereikbaarheid tijdens de renovatie op peil te houden. Daarom presenteren lokale overheden, ondernemers en Rijkswaterstaat deze zomer een plan met bereikbaarheidsmaatregelen. Hierin staan o.a. omleidingsroutes, mobiliteits- en verkeersmaatregelen om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft. Ook staat erin wat Rijkswaterstaat en partners doen aan communicatie, zodat weggebruikers tijdig weten waar ze aan toe zijn. Waar mogelijk wordt ingezet op duurzame maatregelen die ook ná de renovatie bijdragen aan de bereik­baarheid. Eén van die maatregelen is de aanleg van zogeheten calamiteitenbogen, die de A9 en A22 met elkaar zullen verbinden. Rijkswaterstaat is hier begin mei mee begonnen. Deze extra binnenbochten maken het straks mogelijk via de Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is gestremd. Reden voor de aanleg is het grote aantal opstoppingen dat jaarlijks in de Velsertunnel plaatsvindt, met name als gevolg van te hoge vrachtwagens. De calamiteitenbogen bieden reizigers een alternatief. Ook als de Velsertunnel in 2016 langdurig wordt gerenoveerd. Momenteel legt Rijkswaterstaat de calamiteitenboog bij knooppunt Beverwijk aan. Vóór de zomer start dan de aanleg van de zuidelijke boog bij Velsen. Tijdens de uitvoering wordt de maximumsnelheid verlaagt naar 90 kilometer per uur.

IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar, dat voor het bedrijfsleven mobiliteitsoplossingen biedt om de regio bereikbaar te houden, is bij de opstelling van het Bereikbaarheidsplan nauw betrokken. Volgens Ton van der Scheer, die namens het platform met Rijkswaterstaat overlegt, luistert RWS goed naar de gevoelens van de IJmond. “Wat we goed moeten beseffen is dat we geen keus hebben. De Velser­tunnel is aan het eind van zijn levensduur. Dat er grondig gerenoveerd moet worden, is een gegeven waarmee we om moeten gaan”, vertelt Van der Scheer. “We moeten nu alle energie richten op: wáár zitten de knelpunten en hóe kunnen we zorgen dat de renovatie zo min mogelijk overlast met zich mee zal brengen. Dat wordt nu in kaart gebracht. In het Bereikbaarsheidsplan komt o.a. te staan: welke verkeersmaatregelen zijn er nodig? Hoe kunnen we het verkeersgedrag van regionale inwoners en werknemers aanpassen? Bijvoorbeeld door het gebruikmaken van de fiets, een extra pont of shuttlebussen. En hoe gaan we straks communiceren naar iedereen? Dat zijn belangrijke punten die in het Bereikbaarheidsplan komen.”

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development