Warmtenet IJmond stap dichterbij

Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond.

Dat is de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek dat samenwerkende partijen Tata Steel, Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Milieudienst IJmond, Alliander en Dalkia afgelopen maanden uitvoerden. Het resultaat is een kansenkaart met daarop potentiële aanbieders en afnemers van warmte. Met een aantal aanbieders, bedrijven in de IJmond naast Tata Steel, zijn gesprekken gaande over mogelijke aansluiting. Met drie potentiele afnemers, Pré Wonen, WOONopMAAT en Woningbedrijf Velsen, alsook de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, hebben de al samenwerkende partijen op woensdag 26 november een overeenkomst gesloten. Daarmee is het Warmtenet IJmond een stap dichterbij.

Lagere woonlasten

Sinds maart dit jaar werkten de samenwerkende partijen aan een kansenkaart en een globale business case voor de benutting van warmte, afkomstig van Tata Steel, in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Uitgangspunt daarbij is dat alle partijen profiteren van de verduur-zaming. De woonlasten voor bewoners mogen niet stijgen en bij voorkeur dalen en het moet voor de corporaties de financieel meest aantrekkelijke manier zijn om te verduurzamen. In de toekomst moeten ook nieuwe aanbieders en afnemers van duurzame warmte toegang krijgen tot het open warmtenet.

10.000 woningen

In het productieproces van Tata Steel komt veel warmte vrij. Warmte die zij hergebruiken in het eigen productieproces. Daarna blijft veel warmte over waarvan anderen kunnen profiteren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat hiermee nu al ca. 10.000 huishoudens kunnen worden verwarmd. Het gebruik van warmte uit de eigen regio staat steeds vaker hoog op de agenda. Zowel in de Toekomstvisie op Velsen als in de Metropoolregio Amsterdam, als bij de Amsterdam Economic Board is er veel aandacht voor het gebruik van deze vorm van warmtevoorziening. Ook de regionale Staalagenda van Tata Steel benoemt de wens om onderzoek te doen naar het gebruik van restwarmte.

Milieudienst IJmond
Stationsplein 48b
1948 LC Beverwijk
www.milieudienst-ijmond.nl
info@milieudienst-ijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development