Doorbraak in plannen verbindingsweg A8-A9

Na jaren van praten, is er begin december een concrete stap gezet om de essentiële verbindingsweg tussen de A8 en A9 te gaan realiseren. De vier IJmondgemeenten hebben met de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad gezamenlijk 110 miljoen euro gereserveerd en afgesproken de uitvoering nu echt ter hand te nemen. “Dit is dé doorbraak waarop we zo lang hebben zitten wachten”, weet Kees Schouten, regiomanager VNO-NCW West.

Het wegennet in de IJmond is al jaren kwetsbaar. Bij het minste of geringste ongeluk in de Velsertunnel loopt de mobiliteit in de regio volkomen vast. “Daarom zijn alternatieve routes erg belangrijk en lobbyen wij al jaren voor een goede verbindingsweg tussen de A8 en A9. Dit is de ‘missing link’ in ons regionale wegennet”, stelt Schouten.

Doortastende provincie
Vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid op kaart van Nederland getekend hoe het snelwegennet eruit moest komen te zien. “Toen is er al sprake geweest van een verbindingsweg A8-A9. Die is destijds echter uitgesteld. Waarna de oliecrisis in de jaren ’70 er zelfs voor zorgde dat de plannen helemaal van de politieke agenda zijn gehaald”, vertelt Schouten. “De kwestie speelt dus al erg lang. Er wordt nu ook al weer jaren over gepraat, maar de weg heeft nooit de prioriteit van de overheid gehad. Gelukkig heeft gedeputeerde Liesbeth Post van de Provincie haar schouders eronder gezet en gezegd: “Als de landelijke overheid het niet doet, dan pakt de Provincie het project op”. Haar doortastende optreden heeft ervoor gezorgd dat er een MIRT-studie is gedaan, waarbij de knooppunten op de wegen ten Noorden van Amster­dam in kaart zijn gebracht. Daaruit bleek het grote belang van de aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en A9.”

Geld, studie, aanleg
Voor dit project is veel geld nodig. De Provincie heeft 50 miljoen euro toegezegd, terwijl de Stadsregio Amsterdam 40 miljoen en de gemeente Zaanstad 14 miljoen euro lapt. De IJmond legt in totaal 7 miljoen bij, waarbij de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen elk 2,1 miljoen doneren en Uitgeest 700.000 euro. Binnen het bedrijfsleven zal nog worden gezocht naar 40 miljoen extra. De volgende stap is een planstudie, waarbij verschillende varianten voor het tracé worden onderzocht. Momenteel lijken de Heemskerkvariant (waarbij de A8 door­getrokken wordt tot de huidige aansluiting Heemskerk op de A9) en de zogenaamde Golfbaanvariant de meeste pluspunten te hebben. Studies (met vragen als wat zijn de kosten, moet het een één- of tweebaansweg worden, wordt de snelheid 80 of 100 kilometer per uur) moeten dit echter nog gaan uitwijzen. De uiteindelijke aanleg zal niet eerder dan 2017 of 2018 beginnen. “De weg ligt er dus helaas nog niet als de Velsertunnel in 2015 en 2016 er wegens renovatie voor lange tijd uit ligt”, vertelt Schouten. “Maar gelukkig is nu eindelijk de eerste stap naar de aanleg gezet. Na decennia praten, gaan we eindelijk doen. Dit is dé doorbraak waarop we zo lang gewacht hebben.”

Meer weten?
T: 06?-?23 30 69 02
E: info@ohbu.nl
www.ohbu.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development