Drie bedrijven in de spotlights tijdens uitreiking IJmond Duurzaam Award

Aandacht voor ondernemers die op een positieve manier opvallen. Dat is de essentie van IJmond Onderneemt, en de kern van de IJmond Duurzaam Award. Omgevingsdienst IJmond rijkt deze Award jaarlijks uit aan het bedrijf dat duurzaam ondernemen zo optimaal mogelijk heeft geïntegreerd in de eigen bedrijfsvoering. Dat bedrijf verdient een moment in de schijnwerpers.  

 

Voorgaande jaren won telkens één bedrijf de IJmond Duurzaam Award. Dit jaar zullen drie bedrijven zonder competitie in de schijnwerper staan en wordt aan alle drie de bedrijven de IJmond Duurzaam Award uitgereikt.

Drie bijzondere bedrijven

De drie bedrijven, Tata Steel, strand­paviljoen Aloha en Zee Boerderij IJmond, die dinsdag 15 november op het podium staan zijn niet met elkaar te vergelijken, maar wel ieder succesvol bezig met duurzaam ondernemen. Zee Boerderij IJmond ontvangt de IJmond Duurzaam Award als aanmoedigingsprijs. Omgevingsdienst IJmond wil met de award aandacht geven aan dit bijzondere initiatief in IJmuiden. Strandpaviljoen Aloha laat zien hoe je, ook in een gebied ingeklemd tussen zware industrie, oog kan en moet hebben voor het milieu en duurzaamheid in de volle breedte van een bedrijf kan doorvoeren. Tata Steel valt in een ‘buitencategorie’ als het gaat om duurzaam ondernemen. In IJmuiden wordt dagelijks en op elk niveau gewerkt aan het verduurzamen van de dagelijkse productieprocessen, via het efficiënt omgaan met grondstoffen, benutten van bijproducten en een energiebesparingsprogramma. Maar de grote stappen naar duurzaamheid zitten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën met de potentie om een doorbraak te creëren in het structureel verduurzamen van mondiale staalproductie.

Kracht van verbinden

Juist deze combinatie van bedrijven maakt het voor Omgevingsdienst IJmond interessant ze het podium te laten delen. Bert Pannekeet, directeur Omgevings­dienst IJmond: ‘Met het uitreiken van deze drie awards willen wij laten zien wat mogelijk is met duurzaam ondernemen. Het gaat daarbij niet alleen om de maat­regelen, maar even zo belangrijk, de drive en gedachte achter de keuzes die een bedrijf maakt binnen het duurzaam ondernemen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bedrijven leren van elkaars ervaring en expertise en samenwerken waar dat kan. Want daar ligt wat ons betreft de kracht van verbinden. Dat zien wij ook terug­komen in een initiatief als GreenBiz IJmond waar wij samen met ondernemers onder het motto ‘samen sterk, samen duurzaam’ werken aan het verduurzamen van bedrijventerreinen in de IJmond.

Aansprekende winnaars

De IJmondregio kent al een groot aantal goede voorbeelden als het gaat om duurzaam ondernemen. Afgelopen drie jaar stonden al negen bedrijven op het podium voor de IJmond Duurzaam Award, met ieder een eigen en inspirerend verhaal. Drie van die bedrijven gingen met de award naar huis; VOF De Roden­burg­hoeve, RIGO Verffabriek en DSE Automatisering.

Kijk voor meer informatie over de IJmond Duurzaam Award ook op
www.odijmond.nl/award.

 

Tata Steel IJmuiden

Duurzaam ondernemen bij een bedrijf als staalgigant Tata Steel, laat zich niet vergelijken met welk ander bedrijf dan ook in de regio. Het produceren van ijzer en staal geldt als één van de meest energie-intensieve processen ter wereld. Tegelijkertijd biedt het product staal een scala van moge­lijkheden voor innovatieve en duurzame toepassingen en juist daar ligt voor Tata Steel de uitdaging. 

 

tata_duurzaam

‘Onze technici werken al jarenlang voortdurend aan het bedenken, realiseren en implementeren van duurzame innovaties op proces- en productgebied om zo als staalbedrijf een bijdrage leveren aan het creëren van een duurzamere samenleving’, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden.

Deze inspanningen zorgen er onder andere voor dat het bedrijf jaarlijks gemiddeld meer dan één procent energie-efficiënter wordt, wat overeenkomt met het energieverbruik van 30.000 huishoudens. Ook wordt 24 hectare van de platte daken van Tata Steel voorzien van zonnepanelen, met de ambitie om in 2020 daar nog eens 24 hectare zonne­panelen bij te plaatsen. Voor de verdere toekomst werkt Tata Steel sinds 2009 aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor de productie van ruwijzer, bekend onder de naam HIsarna. Dit proces kan in de toekomst het energie­verbruik en de CO2-uitstoot met 20% verminderen. Het zijn slechts voorbeelden van een lange lijst aan duurzame maat­regelen die Tata Steel heeft gerealiseerd of waar het bedrijf aan werkt. Het thema circulaire economie staat daarbij centraal. Niet gek ook dat het staal­bedrijf daarin koploper is. Naast het hergebruik van constructies en de recycling van schroot speelt circulariteit ook binnen andere processen van Tata Steel een grote rol. Zo wordt inmiddels 98% van alle rest­materiaalstromen op de locatie in IJmuiden in de eigen processen opnieuw gebruikt.

www.tatasteel.nl 

 

 

Strandpaviljoen Aloha

Strandpaviljoen Aloha aan de Noordpier in Velsen-Noord is niet alleen al jaren een van de meest popu­laire strandtenten van Nederland, dit jaar werden zowel de Gaia Green Award – die wordt uitgereikt aan horecabedrijven die zich onder­scheiden op het gebied van duurzaam ondernemen – en het Goude GreenKey-label in de wacht gesleept. 

aloha_duurzaam

 

Na een brand in 2014 is het pand zo duurzaam mogelijk opnieuw opgebouwd. Eigenaar John Griffioen: ‘Ik word blij van duurzaam onder­nemen. Als iets duurzaam kan, dan doe ik dat. Ik kijk dan vooral naar of het bij Aloha past.

Ik moet het gaaf vinden! Onze rietjes zijn bij­voorbeeld van maïs gemaakt en dus biologisch afbreekbaar. Komen klanten op een warme dag terug om te vragen waar hun rietje gebleven is. Ik vind het leuk om te laten zien wat de mogelijk­heden zijn. Ik hoop zo dat anderen zien wat er allemaal kan en daarin meegaan.’

Aloha bestaat uit diverse duurzame en her­ge­bruikte materialen, zoals bamboe en oud hout. De ramen in het paviljoen zijn driedubbel geïsoleerd en de warmte die de koelmotor voor de koelcellen afstoot, wordt gebruikt om de binnenruimtes te verwarmen. Naast oude, opgeknapte meubels en ledverlichting beschikt Aloha ook over energiezuinige apparaten. Zo wordt via een filter in de af­wasmachine hetzelfde water meerdere keren gebruikt. Het paviljoen streeft ernaar zoveel mogelijk biologische producten aan te bieden op de menukaart, in samenwerking met regionale leveranciers. Via markten wil Aloha haar bezoekers kennis laten maken met duurzame outdoorproducten. Kleding en tassen van gerecyclede materialen bijvoorbeeld. ‘Ik vind het leuk om mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de volle breedte.’

www.alohabeach.nl

 

Zee Boerderij IJmond

Zee Boerderij IJmond heeft een innovatieve en duurzame oplossing bedacht om milieuvervuiling in zeehavens tegen te gaan. Op deze wijze willen de initiatief­nemers een bijdrage leveren aan het verduurzamen van het uitmondingsgebied van Metropoolregio Amsterdam. 

zeeboerderij

 

Zee Boerderij IJmond is dit jaar opgericht door drie jonge, enthousiate onder­nemers: Berthine Bruijnooge, Nikki Spil en Sjoerd Laarhoven. Via kleinschalige zeewierboerderijen willen zij verschillende afvalstromen herleiden en deze als basis gebruiken voor nieuwe duurzame grondstoffen. Bij ieder project wordt een educatieprogramma geschreven om zo bij te dragen aan lokale bewustwording. Ook zijn er plannen om een educatieruimte te starten. Sjoerd Laarhoven: ‘Afvalwater zien wij als een bron voor nieuwe grondstoffen. De zeewierteelt moet dan ook een toonaangevend project worden voor biobased circulair ondernemen. Op deze manier willen we dat extra uitdragen.’

De zeewierboerderijen worden ingezet als biofilter van het water richting de zee. Zeewier neemt de verontreinigende stoffen op en houdt deze ook vast, zodat ze na oogsten van het wier afgevoerd kunnen worden. Daarna willen ze meer. Sjoerd van Laarhoven: “Wier is enorm breed inzetbaar. Van voedsel tot bio plastic tot energie maar bijvoorbeeld ook isolatiemateriaal.

Naast de zeewierboerderijen wil Zee Boerderij IJmond zich ook inzetten voor het jutten van plastic uit het water en fungeren als een lokaal plastic inzamelpunt voor de omliggende horeca. Het plastic zal eveneens als het zeewier als grondstof dienen voor nieuwe lokale producten. Ook zijn er plannen om koffiedik in te zamelen (afkomstig van lokale horeca) en dit te recyclen tot compost. Met dit ‘afval’ wordt een nieuwe duurzame grondstof gewonnen, de oesterzwam. Een aantal bunkers rondom Amsterdam is hiervoor al ter beschikking gesteld aan Zee Boerderij IJmond.

www.zeeboerderij-ijmond.nl

 

 

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development