Flows of Fish-congres 5 oktober in IJmuiden

Tijdens het eerste Flows of Food-congres op 7 december jl. dacht voorzitter Ton van der Scheer van Ondernemersvereniging IJmond: ‘Wij moeten een vervolg op dit festijn organiseren in de IJmond, met als centraal thema vis.’ Dat gaat gebeuren op 5 oktober aanstaande, wanneer IJmuiden gastheer is van de Flows of Fish-conferentie. 

OV IJmond werkt hierbij samen met Food Council MRA. ‘Wij zijn een nieuw regionaal voedselnetwerk, dat tot doel heeft om de samenwerking in de regio te versterken en ook te komen tot voedseloplossingen’, vertelt co-founder Jeffrey Spangenberg, ‘zoals het verkorten van de voedselketen in de regio én het transparant maken van het voedselsysteem.’

IJmond is vis

Bij voedselvraagstukken staat vaak de land- en tuinbouw in de belangstelling. Hoewel vis gezond, duurzaam en veel minder milieubelastend is, blijft vis vaak onderbelicht. ‘Daarom is een speciale visconferentie om alle goede kanten en ook de nieuwe technologische ontwikkelingen rondom de visserij te belichten, erg belangrijk’, vertelt Ton van der Scheer. ‘Bovendien hebben we in de IJmond een grote en toonaangevende vissersvloot en de op één na grootste visafslag van Nederland. IJmond-onderne-mingen als Cornelis Vrolijk en Parlevliet & Van der Plas zijn op visgebied wereldspelers in de keten van producent tot consument. De IJmond mag hier trots op zijn, terwijl we daarmee tevens de toerist nog nadrukkelijker de boodschap moeten geven: kom ook eens naar de IJmond om bij ons vis te eten.’

Proteïnebron

Cornelis Vrolijk levert een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid van miljoenen mensen ter wereld. ‘Vis is de goedkoopste beschikbare bron van proteïne. Wij leveren dagelijks twee miljoen vismaaltijden, met name aan consumenten in landen met een lagere koopkracht’, vertelt Cees Bruinink van Cornelis Vrolijk. ‘Dankzij onze efficiënte vistechniek is de CO2-voetafdruk van de visserij op makreel en haring aanzienlijk lager dan de productie van andere dierlijke eiwitproducten, zoals vlees en kweekvis. Bovendien voeren we nieuwe ontwikkelingen door om ons energiegebruik verder terug te dringen. Ook gebruiken we groene stroom én moderne, milieuvriendelijke vriesinstallaties. Nieuwe vangstmethoden staan eveneens op onze agenda. Bijvoorbeeld om minder bijvangsten te hebben, maar ook om minder schade aan de zeebodem en de vis toe te brengen.’

Omdat de wereldbevolking exponentieel groeit, het klimaat verandert en we mondiaal te maken hebben met urbanisatie, moeten we nú nadenken over een efficiëntere en effectievere manier om onze voedselvoorziening te regelen.

Nieuwe verbindingen

‘Een actueel onderwerp is blockchain’, vertelt Jeffrey Spangen-berg. ‘Dat is een nieuwe technologie, waarmee de keten kan worden verkort. Dit systeem zorgt ervoor dat garanties transparant zijn en geborgd worden op een digitale manier. In Amerika kijken ze bijvoorbeeld naar het maken van een blockchain, waarbij vissers een chip aan een tonijn koppelen.

Waardoor de vis van vangst tot het moment dat het op het bord van de consument belandt, traceerbaar wordt. Dat zijn interessante en belangwekkende ontwikkelingen.’

Het congres is voor Spangenberg geslaagd, als een brede diversiteit aan professionals uit onderwijs, overheid en ondernemers elkaar bij Flows of Fish vindt. ‘We bieden een podium waar mensen, die nu nog te ver van elkaar afstaan, elkaar ontmoeten. Vernieuwing en innovatie vindt plaats door samenwerking, vooral door personen die elkaar niet tegenkomen in het normale leven. Deze unusual suspects prikkelen elkaar tot nieuwe ideeën. We hopen dat partijen elkaar vinden, ideeën uitwisselen en deze gezamenlijk oppakken, onderzoeken en uitvoeren. Dat bakken we ook in het programma in. In de ochtend kan men nog luisteren naar interessante keynote sprekers. ‘s Middags willen we mensen prikkelen om actief te worden, ideeën uit te wisselen, na te denken en nieuwe vragen te stellen. Zodoende zullen er in IJmuiden nieuwe verbindingen ontstaan.’

Meer info: www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development