GreenBiz Energy: duurzame energie lokaal produceren én consumeren

Meer dan 70 ondernemers, bestuurders en geïnteresseerden hebben op 4 april hun agenda vrijgemaakt om bij de kick-off van GreenBiz Energy aanwezig te zijn. ‘En terecht’, geniet Jan Boudesteijn, voorzitter van GreenBiz IJmond. ‘Want het gebeurt niet iedere dag dat je zo’n mooie, nieuwe duurzame stap mag maken in je eigen regio en daar de ondernemers die je vaak al tientallen jaren kent in mee kunt nemen’.

GreenBiz Energy is uniek: een lokale energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van de lokale deelnemers bij elkaar worden gebracht . De marges die bij het terug leveren aan het net normaalgesproken terugvloeien naar de netbeheerders, blijven nu in de LEM en worden gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio.

Samenwerken is de basis

GreenBiz IJmond heeft een duidelijke visie, waar het IJmondse bedrijfsleven een belangrijke rol in speelt. ‘Iedere keer weer realiseren we ons dat we zoveel meer kunnen doen als we onze krachten bundelen’, zegt Boudesteijn. Op het gebied van verduurzaming van onze bedrijven en bedrijventerreinen, op het gebied van kennisuitwisseling en educatie. In en buiten de regio zitten we te springen om personeel dat zowel technisch als commercieel onderlegd is op het thema duurzaamheid’.

In samenwerking met GreenBiz is het Nova College daarom gestart met de MBO 4+ opleiding voor Junior Consultant Duurzaamheid. Bedrijven kunnen direct profiteren van deze opleiding door stageplaatsen aan te bieden. ‘Wel graag in samenspraak met GreenBiz IJmond. We willen dit collectief oppakken en daarmee goede kwaliteit leveren’.

Bedrijventerreinen de startmotor voor duurzaamheid

Daarna pakt niemand minder dan Diederik Samsom het podium. Samsom is naast adviseur Energie en Duurzaamheid ook voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Hij laat de verbanden zien tussen enerzijds de investe­ringen en inspanningen die gedaan moeten worden om de overstap te maken naar duurzame energie en anderzijds de zakelijke kansen die er liggen voor ondernemers om daar niet alleen wat milieu betreft maar ook financieel voordeel uit te halen.

Veel gebeurd in korte tijd

Nog geen twee jaar geleden is GreenBiz IJmond gestart met het programma Energiepositief op bedrijventerrein Kagerweg. Ruim 30 bedrijven die meer dan 70% van de energie op het terrein verbruiken, hebben zich bij het programma aangesloten. Na de eerste energiescans, die de potentie voor energiebesparing lieten zien, zijn flink wat maat­regelen genomen. In navolging hiervan is ook op bedrijventerrein de Pijp het programma De Pijp Energiepositief opgestart. In februari van dit jaar is intensief campagne gevoerd om onder­nemers met bedrijfsdaken van 2000m2 of meer te motiveren de SDE+ subsidie voor zonnepanelen aan te vragen. En met resultaat: meer dan 20 ondernemers in de regio hebben subsidie aangevraagd voor in totaal 100.000 m2 aan bedrijfsdak, oftewel voor een productie-unit van 10 megawatt aan energie.

Eerste match GreenBiz Energy

De aanvraag voor de SDE+ sub­sidie en het opschalen van de duurzame productie van energie in de IJmond staat niet op zichzelf. Het vormt wat GreenBiz IJmond betreft, de basis voor de lokale energiemarkt. De eerste afspraken zijn gemaakt: Dijkman Carbaat Bouw heeft sinds november 2018 400 zonnepanelen op het pand geïnstalleerd. Niet alle opgewekte energie is nodig voor eigen gebruik. Het resterend vermogen wordt lokaal aangeboden via GreenBiz Energy. Flexcorail, in 2018 nog genomineerd voor de IJmond Duurzaam Award, heeft zich gemeld als eerste afnemer. ‘Een logische stap voor ons’, vertelt Wilco Verschoor. ‘We streven continue naar verbetering van de prestaties als het gaat om een schoner en gezonder milieu. We hebben vorig jaar ons kantoor zo duurzaam mogelijk verbouwd en geven ook alle aandacht aan duurzame mobiliteit. Het afnemen van lokaal duurzaam opgewekte energie past naadloos in onze ambities’.

Ondernemers uit de regio van harte uitgenodigd

Ondernemers, groot en klein, zijn van harte uitgenodigd om in de toekomst hun energie te leveren of af te nemen via GreenBiz Energy. Gerard Adema van Econvert Climate & Energy , legt het in heldere bewoordingen uit: ‘Bedrijven die als leverancier willen fungeren, kunnen zelf investeren in zonnepanelen en de stroom die zij niet zelf nodig hebben op de lokale markt verkopen. Een andere optie is dat bedrijven hun dak ter beschikking stellen, of te wel, verhuren en dat GreenBiz IJmond de investering in de zonnepanelen doet’.

Bedrijven die de lokale stroom willen afnemen melden zich ook bij GreenBiz Energy. ‘Zodra de overeenkomst met de huidige energieleverancier is beëindigd, verzorgt GreenBiz Energy de inkoop van de elektriciteit op de lokale energiemarkt in de IJmond en – als dat nog nodig is – op de externe energiebeurs’. Ondernemers hebben een eigen, besloten GreenBiz Energy account waarmee zij hun energieverbruik kunnen monitoren, en waar de energierekening met overzicht van alle transacties en de marktinformatie in staat. Heel overzichtelijk’.

Meer informatie:

www.greenbizijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development