Raadsleden krijgen toelichting bij Keuzenota van IJmond Werk

Ruim twintig raadsleden van de vier IJmond-gemeenten hebben gebruikt gemaakt van de uitnodiging van IJmond Werkt! om geïnformeerd te worden over de laatste stand van zaken omtrent de organisatie en de toekomst. De aanwezigen werden welkom geheten door bestuursvoorzitter en wethouder van Velsen Arjen Verkaik.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de Keuzenota die de gemeenteraden voorgelegd hebben gekregen waarin diverse maatregelen worden geopperd om IJmond Werkt! ook de komende vijf jaar succesvol te laten zijn. Deze keuzenota is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van adviesbureau Berenschot die de diverse maatregelen heeft onderzocht. Met teruglopende budgetten en een onverminderd grote vraag naar re-integratie zijn goede oplossingen van belang.

Algemeen directeur Mark Bouma nam het woord om de raadsleden te wijzen op de mijlpalen die de organisatie de afgelopen twee jaar heeft bereikt, zoals de grote aantallen uitkeringsgerechtigden die door de aanpak van IJmond Werkt! uit de uitkering zijn gestroomd en het succesvolle WerkgeversServicepunt. Vervolgens ging hij in op de uitvoering en waar men tegen aan loopt, zoals de begeleiding van alleenstaande ouders, deeltijders en anderstaligen die meer tijd en geld kosten.

Bouma sloot zijn presentatie af met een toelichting op diverse toekomstscenario’s voor de uitvoeringsorganisatie.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development