Subsidies en fiscaal voordeel als u plannen heeft om te verduurzamen 

Subsidies aanvragen klinkt als een lastige en tijdrovende klus. Toch kan het voor een nieuw project net dat zetje zijn dat uw onderneming nodig had. Zaanbusiness zet er een paar voor u op een rij.  

Fiscaal voordeel:

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA biedt fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzaam opgewekte energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

U kunt denken aan investeringen op het gebied van bedrijfsgebouwen (bestaande bouw, nieuwbouw en renovatie), bodemsanering; processen, recycling;  transportmiddelen, vervuilende stoffen, waterbesparing, minder grondstofgebruik, en zo verder.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Doet uw bedrijf aan onderzoek of ontwikkeling op het gebied van technische innovaties? Dan kunt u mogelijk korting krijgen op de loonkosten. U kunt dit doen via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).

De RDA is een extra aftrekpost voor andere kosten en uitgaven van het project, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO en RDA kunt u verrekenen via uw belastingaangifte.

Het is ook mogelijk om deze regelingen te combineren met andere ondersteuningsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de Innovatiebox.

Innovatiebox

Heeft u subsidie ontvangen via de WBSO (en mogelijk de RDA) en maakt u winst met uw project? Dan mag u de winst onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Er geldt dan een belastingtarief van 5% in plaats van 25%.

Subsidies:

Innovatiekredieten voor het MKB

Voor bedrijven met een innovatief idee maar zonder genoeg financiële middelen is het mogelijk innovatiekrediet aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het innovatiekrediet is onderdeel van het Innovatiefonds MKB+.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Via de SDE kunt subsidie krijgen als u energie produceert uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.

De subsidie geldt voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit
  • hernieuwbaar gas

De SDE+ 2015 heeft één budget van 3,5 miljard euro voor alle categorieën en kent negen fases. De subsidie loopt per fase op. U kunt nu een aanvraag indienen voor fase 5.

Kijk voor meer informatie op RVO.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development