Aanvragen voor 2e tranche aanjaag­regeling tot 1 juni 2015

De gemeenteraad heeft in 2015 wederom een bedrag van € 180.000,- beschikbaar gesteld om het ondernemersklimaat in Beverwijk en Wijk aan Zee te verbeteren. Ondernemers kunnen in het kader van deze aanjaagregeling een financiële bijdrage aanvragen om activiteiten te organiseren. 

Twee tranches

De subsidie wordt in twee termijnen (tranches) opengesteld. In begin 2015 was een bedrag van €120.000,- beschikbaar. Voor het resterende bedrag van €60.000,- kunnen de aanvragen tot 1 juni 2015 worden ingediend. De verdeling in twee tranches is gemaakt om meer ruimte te geven aan nieuwe/spontane ideeën, die mogelijk pas in de loop van het subsidiejaar ontstaan.

Het gaat om financiële ondersteuning voor activiteiten die het ondernemers­klimaat in de gemeente verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen.

Adviescommissie

De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De commissie neemt in zijn afweging een aantal uitgangspunten mee, zoals het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Er wordt ook gekeken of de verschillende gebieden en branches in de gemeente evenveel profiteren. De uiteindelijke beslissing over de toekenning is aan het college van burgemeester en wethouders.

De commissie bestaat uit
een ondernemer namens:

• het centrum;

• de wijkwinkelcentra;

• het industriegebied;

• Wijk aan Zee;

• de meubelboulevard;

• de horeca. 

Ook de ondernemerscoördinator van de gemeente maakt ook deel uit van de commissie. Het verslag van de commissie is openbaar.

De sluitingsdatum voor aanvragen 2e tranche voor activiteiten in 2015 is 1 juni 2015. Aanvragen kunnen vanaf volgende week online gedaan worden op www.beverwijk.nl, tabblad inwoners/ondernemers, ondernemen, subsidie­regeling ondernemers. Aanvragen die op of na 1 juni binnen komen, worden niet in behandeling genomen. Meer informatie via de Ondernemerscoördinator Inge Reijmer (0251) 256 256.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development